Wyzwanie

Dla naszego Klienta, spółki notowanej na londyńskiej giełdzie (London Stock Exchange), przychody z prowadzenia działalności hazardowej przez Internet na Filipinach stanowiły znaczc część przychodów w tej części świata. W związku z deklaracjami kluczowych polityków i urzędników z Filipin, związanych z wprowadzeniem ograniczeń́ w urządzaniu gier przez Internet, a także z realn groźbą̨ całkowitego ich zakazu, kurs akcji naszego Klienta spadł w ciągu jednego dnia o 5%. Klient zwrócił się̨ do nas z prośbą̨ o przeanalizowanie sytuacji i jej możliwych implikacji.

Rozwiązanie

Przeprowadzono wielowymiarow analizę̨ sytuacji politycznej i prawnej dotyczącej rynku gier hazardowych na Filipinach. W ramach projektu dokonano porównania legislacji filipińskiej z innymi reżimami prawnymi w regionie, dokonano analizy kontekstu politycznego oraz wstępnie przeanalizowano inne potencjalne rynki dla rozwoju działalności Klienta.

Efektem przeprowadzonych działań́ było uspokojenie inwestorów oraz zwizana z tym stabilizacja kursu akcji. Produktem prac było opracowanie analizy ryzyk wraz z prawdopodobiestwem ich wystpienia oraz opracowanie alternatywnego planu rozwoju Klienta na sąsiadujących rynkach.