Wyzwanie

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, w związku ze znaczącą nadpłynnością, poszukiwała nowych celów akwizycyjnych. W ramach prowadzonej wewnętrzne ewaluacji rozpoczęła prace nad przejęciem podmiotu aktywnego na polskim rynku bukmacherskim. Jako inwestor spoza branży potrzebowała pomocy w ocenie kondycji firmy oraz wsparcia transakcyjnego.

Rozwiązanie

Gaming 5.0 zainicjowało kontakt między obiema spółkami i doprowadziło do podjęcia rozmów. Wykonano wstępne due dilligence w celu określenia pozycji rynkowej potencjalnego celu przejęcia oraz aby zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na jego wycenę. Przygotowano również analizę sytuacji prawnej oraz wpływ ewentualnych zmian na przejmowany podmiot. Na bazie przeprowadzonych analiz oraz wiedzy rynkowej dokonano oceny oferty przejęcia.

Efektem przeprowadzonych działań była rekomendacja dotycząca dalszych kroków w procesie transakcyjnym oraz przygotowanie listy czynników wpływających na obniżenie wyceny. Przedstawiono również kompleksową analizę ryzyka oraz określono kluczowe scenariusze.