Partner Zarządzający

Stanisław Pogorzelski jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Gdańskim.

Przemysław Bloch jest radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.