Regulacje są podstawą funkcjonowania branży hazardowej i gamingowej, a ich znajomość warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania na rynku.

Często jednak dynamika zmian legislacyjnych, zawiłe i często sprzeczne sformułowania w prawie hazardowym, a czasem również praktyka organów kontrolnych sprawiają, że precyzyjne określenie prawidłowego trybu działania staje się problematyczne. Pytania natury prawnej pojawiają się zarówno po stronie operatorów gier i zakładów, organizacji współpracujących z branżą, afiliantów, portali internetowych, jak i mediów.

W ramach prowadzonej przez nas działalności doradczej świadczymy również kompleksowe usługi prawnicze, zarówno w obszarze prawa hazardowego, prawa spółek handlowych, prawa wysokich technologii, jak i innych obszarów niezbędnych w codziennej działalności biznesowej. Współpracujemy blisko z regulatorami, co pozwala nam nie tylko literalnie analizować prawo, ale przede wszystkim dokonywać jego prawidłowej interpretacji.

Współpracujemy blisko z jedną z wiodących grup prawno-podatkowych, która uzupełniając naszą wiedzę i doświadczenie pozwala nam świadczyć kompleksową obsługę prawną zainteresowanym podmiotom.

Przykładowe produkty naszych prac:

Analiza prawna

Due diligence prawne

Ocena skutków regulacji

Przeprowadzenie konsultacji publicznych

Przygotowanie dokumentów prawnych

Rekomendacje rozwiązań prawnych

Wsparcie procesu licencyjnego

Wsparcie procesu legislacyjnego