Z punktu widzenia ustawodawców i regulatorów podatek od gier oraz inne obciążenia fiskalne stanowią jedną z najważniejszych korzyści z funkcjonowania branży hazardowej i gamingowej.

W związku z tym istnieje szczególne zainteresowanie regulatora oraz organów kontrolnych tymi kwestiami. Podmioty działające na rynku często mierzą się z wyzwaniami natury podatkowej, gdzie właściwa analiza i znalezienie odpowiednich rozwiązań są kwestiami kluczowymi.

Współpracujemy blisko z jedną z wiodących grup prawno-podatkowych, która uzupełniając naszą wiedzę i doświadczenie pozwala nam świadczyć kompleksową obsługę podatkową zainteresowanym podmiotom.

Przykładowe produkty naszych prac:

Doradztwo podatkowe

Analiza podatkowa

Due diligence finansowe i podatkowe

Przygotowanie dokumentów podatkowych

Rekomendacje rozwiązań podatkowych